Menu

Chovám včelí matky linie Carnica - Singer, pro které si jezdím do Rakouska do Purgstallu an der Erlauf.

Vzhledem k tomu, že jsem během sezóny maximálně vytížený, tak chovám matky pouze pro svou potřebu.